ไม่ว่าคุณจะมีบทบาทใดในบริษัท ด้านการตลาดดิจิทัลจะมีคำย่อที่สำคัญเพียงไม่กี่คำซึ่งจำเป็นอย่างมาก